Hus

Hus

Mer än bara hem

Renovera hus

Hus > Renovera hus

Många tycker att det är dyrt att anlita snickare vid minsta lilla renovering av huset – vi ger därför några tips som kan vara nyttiga vid renovering.

Renovering av hus
Renovering av hus, målning av interiör

Att renovera hus är i grund och botten inte särskilt svårt. I princip alla arbeten förutom dragning av elledningar och – i vissa fall vattenledningar – kan göras själv. Att montera ner tak av eternitplattor måste likaså göras med speciell skyddsutrustning.

Råd inför renovering av hus

Du som står i begrepp att renovera hus har säkerligen både frågor och funderingar. Några allmänna råd sammanfattas nedan:

Den enda nackdelen med att renovera själv är att försäkringsbolagen kan vägra ersättning ifall en skada uppstått till följd av amatörmässig renovering. Av denna anledning är det viktigt att få arbetet godkänt av en behörig fackman – godkännandet måste självklart vara skriftligt.

Renovera hus | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign