Hus

Hus

Mer än bara hem

Nybyggda hus

Hus > Nybyggda hus

Ett nytt, nyckelfärdigt hus behöver nödvändigtvis inte vara bättre än ett gammalt hus som byggts med empiriskt beprövad teknik. Villor från 1970-talet och framåt byggdes huvudsakligen för att bli snabbt färdiga.

Nybyggda hus
Nybyggda hus i typiskt svenskt förortsområde.

Att köpa ett nybyggt hus innebär en fräsch känsla. Men många undersökningar har visat att nybyggda hus ofta brister i isoleringsstandard och materialkvalitet. En nackdel med att köpa nybyggt hus är nämligen att man inte vet hur byggnadsmaterialet åldras. Eftersom många nya hus byggs med hittills obeprövade materialkombinationer och metoder, är det svårt att säga hur materialet kommer att fungera om 30 år. Dessutom är det viktigt att tänka på att en byggherre – vars affärsidé går ut på att bygga hus – inte bygger lika ansvarfullt som en byggherre som bygger till sig själv.

Dåliga hus från 1970-talet och framåt

Hus byggda efter 1970 är i regel byggda i mycket hastig takt. Eftersom prioriteringen var att bygga hus så snabbt som möjligt, valde man inte sällan att frångå beprövade byggtekniker som visserligen var tillförlitliga, men tidsödande. På så sätt uppstod många kvalitetsbrister.

Bygga nytt eller renovera?

Oavsett om du väljer att bygga nytt eller renovera ett gammalt hus, är materialvalet avgörande för husets kvalitet. Särskilt viktigt är att anlita arkitekt ifall man ska bygga en tillbyggnad till ett befintligt hus. I övrigt gäller det att noga läsa recensioner om olika materialtyper. Lita aldrig blint på att de etablerade hustillverkarna använder adekvat material; inte för att de är okunniga, utan främst av ekonomiska skäl.

Nybyggda hus | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign