Hus

Hus

Mer än bara hem

Hus i Sverige

Hus > Hus i Sverige

Sveriges husbestånd har en hög standard. Detta – i kombination med låga huspriser – gör att många utländska investerare väljer att köpa hus i Sverige.

Svenskt hus
Svenska hus av denna typ är populära bland utländska investerare

Jämfört med andra länder – till och med våra nordiska grannländer – kan man säga att husen i Sverige är mycket billiga. De hus som finns till salu – till och med i södra Sverige – är billiga såtillvida att många tyskar, danskar och norrmän väljer att köpa hus i Sverige. Inte som bostad, utan som investering.

Välhållna villor

Vad gäller standarden på hus i Sverige kan man – med undantag av 1970-tals villor – säga att husen håller måttet. Svenska hus är i regel utrustade med treglasfönster, vilket inte är standard i t.ex. Danmark. Vidare är många hus utrustade med diskmaskin, separat grovkök eller tvättstuga och golvbrunn i badrummet, vilket inte nödvändigtvis är standard i europeiska hem.

Nackdelar med svenska hus

En påtaglig nackdel med svenska hus – tycker många – är att många hus, inte alls långt från större tätorter, tycks sakna anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I Sverige har vi länge haft ett mycket rent grundvatten – i rikliga mängder – vilket lett till att många husägare valt att behålla de egna brunnarna. Den köpare som vill ansluta ett hus till kommunens nät måste vara beredd att betala en avgift på ca 100 000 kr, något högre eller lägre beroende på kommun och anslutningsmöjligheter.

Hus i Sverige | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign