Hus

Hus

Mer än bara hem

Gamla hus

Hus > Gamla hus

Gamla hus bjuder på charm – för att ta tillvara denna charm bör du vara varsam i din renovering. Försök i möjligaste mån att restaurera istället för att byta ut.

Gammalt hus som renoverats varsamt
Gammalt hus som renoverats varsamt

Många vill skapa liv i gamla hus – utan att den gamla stilen går förlorad. Det handlar dels om att renovera gamla hus med rätt material, dels om att behålla gamla föremål istället för att köpa nya.

Gott om gamla hus till salu

Det finns gott om gamla hus till salu för dig som vill renovera och inreda dem i originalstil. I norra Sverige dominerar timmerhus, medan korsvirkeshus är vanliga i södra Sverige. Det första du bör tänka på är att alltid isolera gamla hus – såväl golv, väggar och tak – innan du inreder dem. Försök att inte förstöra gamla detaljer i samband med isoleringen; det kan nämligen vara värt att restaurera befintliga väggpaneler och takbjälkar. Tänk dock på att bjälkar är bärande i gamla korsvirkeshus!

Återanvänd gamla detaljer

I samband med renovering av gamla hus är det viktigt att du återanvänder gamla detaljer:

Kom ihåg att det är lätt att förstöra andrahandsvärdet på gamla hus genom att renovera sönder dem. Satsa istället på att återskapa och restaurera – inte renovera. Många tycker dock att köket måste vara nytt, vilket är fullt förståeligt – men se i så fall till att övergången mellan det nya köket och den gamla stilen i övriga rum blir harmonisk och lugn. Det moderna köket måste passa in i husets själ.

Gamla hus | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign