Hus

Hus

Mer än bara hem

Bygga hus, priser

Hus > Bygga hus, priser

Tomtens läge är helt avgörande för om det är lönsamt att bygga nytt eller köpa på andrahandsmarknaden. I stora städer är det i regel billigare att bygga nytt – förutsatt att man fått bygglov.

Bygga hus
Byggfirma studerar ritningar under byggprojekt.

Att bygga nytt hus kostar – mellan tummen och pekfingret – ca 12 000 kr per kvadratmeter i skrivande stund. Då räknar vi med en medelvilla på ca 130 kvadratmeter med ett pris på 1,5 miljoner. Villan är nyckelfärdig och således byggd av moduler. För att få en uppfattning om huruvida det lönar sig att bygga nytt bör man alltid jämföra kvadratmeterpriserna på hus inom en mils radie.

Olönsamt att bygga hus i glesbygden

Den som bor i glesbygden tjänar sällan på att bygga hus, eftersom huspriserna på andrahandsmarknaden kan vara upp till tre gånger så låga som nybyggnadspriset. Den dagen det är dags att sälja får man således vara beredd på en förlust. I större städer är trenden emellertid den omvända; huspriserna på andrahandsmarknaden är högre än priset på en nyckelfärdig husmodul. Den som äger en tomt, och lyckas få bygglov i en storstad, kan således räkna med att sälja huset med vinst.

Svårt få bygglov i storstäder

Att bli beviljad bygglov i en storstad är däremot betydligt svårare än på landsbygden. I städerna måste man ta hänsyn till arkitekturen hos övrig bebyggelse, vilket innebär att den som vill slå upp en billig husmodul lätt kan få avslag. Likaså måste man vara beredd att anpassa material, storlek, vinkel och färg på huset till områdets övriga bostadshus för att inte riskera avslag.

Bygga hus, priser | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign