Hus

Hus

Mer än bara hem

Husvärdering

Hus > Husvärdering

Du som vill göra en husvärdering bör alltid anlita en oberoende värderingsman från en bank eller fastighetsmäklare. Värderingssidor på nätet är tyvärr lika ofta vilseledande som de är tillförlitliga.

Husvärdering
En oberoende värderingsman är nyckeln till en rättvisande husvärdering.

En husvärdering kan göras av olika aktörer med specialistkunskaper inom området. Banker, fastighetsmäklare med stor lokalkännedom – samt inte minst av gratissidor på nätet, där man matar in uppgifter och får en värdering direkt. Det är viktigt att påpeka att den senare typen av värdering enbart är vägledande; slutpriset för ett hus kan skilja uppemot 50 procent jämfört med nätvärderingen. En värdering på nätet tar nämligen inte hänsyn till mjuka värden såsom genomförda renoveringar, generell materialstandard mm.

Värderingar och taxeringsvärden – olika mått

Taxeringsvärdet på ett hus har inget gemensamt med husets egentliga värde. Taxeringsvärdet ligger till grund för beskattning och tar inte lika stor hänsyn till renoveringar och husets läge som marknadskrafterna (köpare och säljare) gör. I vissa delar av landet är taxeringsvärdet högre än husets värde – särskilt i glesbygden där inte ens husrenoveringar höjer värdet på bostaden. I storstäderna ser vi emellertid en omvänd trend.

Värdering måste ske med personkontakt

Tänk på att den enda typen av tillförlitliga husvärderingar är sådan som sker av en oberoende värderingsman, t.ex. en banktjänsteman som är utbildad inom området. Värderingens ska ske på plats – inte med insänt material som grund. Fastighetsmäklare kan dock göra annorlunda värderingar, som är vinklade till deras fördel i de fall de upplever huset som svårsålt. Banktjänstemän brukar i regel vara allra mest tillförlitliga.

Husvärdering | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign