Hus

Hus

Mer än bara hem

Nytt hus

Hus > Nytt hus

Det lönar sig att bygga nytt hus – särskilt i kommuner där priserna på villor redan är höga. Att bygga nytt hus kan rent av löna sig – höga markpriser till trots.

Nytt hus- skrytbygge i amerikansk stil
Nytt hus- skrytbygge i amerikansk stil

Att bygga nytt hus som alternativ till att köpa en begagnad villa på andrahandsmarknaden framstår ofta som lockande. Det kan till och med gå att bygga nytt hus billigt – såtillvida att ett husbygge faktiskt lönar sig framför ett begagnatköp.

Vad kostar det att bygga nytt hus?

Om du redan har en tomt och en offert från en hustillverkare kan du räkna med kostnader för följande:

Tänk även på att bygglov inte beviljas för alla hustyper. Kommunens detaljplan anger ofta begränsningar för färg och material på fasad och tak. Du som vill undvika det planeringsarbete och formalia som ett husbygge medför kan köpa nytt hus som en hustillverkare byggt på plats. Då går du emellertid mista om möjligheten att individanpassa huset.

Nytt hus | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign