Hus

Hus

Mer än bara hem

Energisnåla hus

Hus > Energisnåla hus

Energisnåla hus är populära i många länder – men inte i Sverige. Detta beror främst på att vår energi av tradition har varit billig jämfört med energin i andra länder.

Energisnålt hus av brittisk modell
Energisnålt hus av brittisk modell

Energisnåla hus är inte samma som ekologiska hus. Ekologiska hus är naturligtvis också energisnåla, men ett ekologiskt hus innebär traditionellt sett att materialval och isoleringsstandard uppfyller vissa krav. Ett energisnålt hus ska bara vara energisnålt – vilket inte nödvändigtvis är synonymt med miljövänliga och ekologiska materialval.

Energisnåla hus populära i utlandet

Intresset för energisnåla hus är inte på topp i Sverige – anledningen är det förhållandevis låga energipriset. Långt in på 1990-talet utrustades nybyggda villor med direktverkande elelement; en omöjlighet i t.ex. Tyskland. Anledningen till att energin länge var förhållandevis billig i Sverige berodde främst på den sena avvecklingen av kärnkraften.

Värm huset med kroppsvärme

I början av 2000-talet gjordes ett experiment i Lindås. Dessa hus var och är isolerade till den grad att de inte behöver något värmesystem; det räckte med spillvärme från elapparater - och kroppsvärme från de boende. Varmvattnet erhölls genom solfångare och ventilationssystemet konstruerades för att inte läcka ut värme. Därutöver utrustades husen med extra täta väggar och fönster. Mellanskillnaden för denna extra utrustning jämfört med en standardvilla visade sig vara 50 000 kr, vilket är mindre än priset för ett värmesystem. I teorin är det alltså möjligt att slopa fjärrvärme och elvärme i takt med att nya hus byggs och i takt med att det befintliga bostadsbeståndet renoveras.

Energisnåla hus | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign