Hus

Hus

Mer än bara hem

Hus i Danmark

Hus > Hus i Danmark

Den som köper hus i Danmark bör känna till att själva husköpet fungerar lite annorlunda än vad man är van vid i Sverige.

Hus i Danmark
Typiskt hus i dansk villabebyggelse.

Den svensk som väljer att köpa hus i Danmark bör känna till att spelreglerna vid husköp avviker något från dem som gäller i Sverige. Tänk särskilt på följande:

Varierande standard

Standaren på danska hus är för det mesta densamma som i Sverige. En skillnad är dock att även förhållandevis nya hus ibland bara är utrustade med englasfönster. Antalet eluttag brukar också vara lägre än i Sverige; det är dessutom vanligt att eluttagen kan stängas av och på med strömbrytare – precis som lampor. Beträffande heminredningen är lantlig inredning med synliga brädgolv vanligt. Sist men inte minst – du som flyttar till Danmark måste omedelbart omregistrera din bil – annars riskerar du höga böter.

Hus i Danmark | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign