Hus

Hus

Mer än bara hem

Radhus

Hus > Radhus

Radhus är en populär – men dyr – boendeform. Att bo i radhus är emellertid bekvämt – man bor vanligtvis i utkanten av en större tätort – och radhus erbjuder villakänsla utan samma ansvar som traditionellt villaboende.

Radhus
Välhållna radhus av äldre typ

Radhus är en mycket populär boendeform i Sverige. I utkanten av större städer finns flera radhusområden för medelklassen. Fördelen med radhus är att de boende har egen ingång, en liten trädgård och allt som oftast en bostad fördelad mellan två plan. Med andra ord villakänsla, utan alla de förpliktelser och det ansvar som en äganderätt för med sig.

Flera radhus till salu med bostadsrätt

Idag har de flesta radhus bostadsrätt. Ytterst få radhus har äganderätt och ungefär lika få är hyresrätter som ingår i allmännyttans bostadsbestånd. Att hyra radhus är således svårt – och konkurrensen om dessa är hög. Som radhusägare äger du – allt som oftast – en bostadsrätt. Du betalar en årsavgift till föreningen; i denna ingår vanligtvis följande:

Tänk dock på att årsavgiften i de allra flesta fall inte omfattar uppvärmningskostnader, vilket är förvånande eftersom avgiften per kvadratmeter är ungefär densamma som för bostadsrätter i flerbostadshus (men här ingår vanligtvis både värme och vatten). Att bo i radhus är således dyrt om man räknar in både årsavgift (hyra), amorteringar och kostnaderna för värme. Att bo i villa är vanligtvis förenligt med en mycket lägre boendekostnad.

Radhus | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign