Hus

Hus

Mer än bara hem

Huspriser

Hus > Huspriser

Huspriserna varierar tiofaldigt, även inom samma län. Därför bör du som jämför huspriser enbart jämföra statistik i en och samma ort. Jämför inte huspriser i hela länet eller landskapet – då kan jämförelsen bli missvisande.

Huspriser
Huspriser i papperstidning

Att ge ett genomsnittligt kvadratmeterpris för villor och småhus förefaller meningslöst; priserna kan variera tiofaldigt, varför enbart genomsnittspriset i din tätort (inte i länet) är intressant. Svenskfast.se för t.ex. statistik över huspriser och bostadsrättspriser på olika orter – men tänk också på att olika orter har mer eller mindre attraktiva områden – priserna kan således variera stort inom själva tätorten.

Huspriser – är de rimliga?

Huspriserna för sålda hus är i vissa kommuner till och med högre än nybyggnadspriser. I så fall kan man tala om orimliga huspriser. Du som funderar på att köpa hus i en kommun där huspriserna på andrahandsmarknaden överstiger nybyggnadspris (plus tomt, bygglov och anslutningsavgifter) bör noga fundera över vad som lönar sig – husköp eller husbygge?

Orimligt låga huspriser

I somliga fall – särskilt Norrlands inland – är huspriserna på andrahandsmarknaden låga såtillvida att det inte lönar sig att bygga nytt. En sådan prisutveckling är självfallet inte heller bra för regionen – men väl för köparen som vill komma undan så billigt som möjligt.

Huspriser | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign