Hus

Hus

Mer än bara hem

Tillbyggnad hus

Hus > Tillbyggnad hus

Tillbyggnader av hus kan vara riktigt lönsamma, särskilt i de fall ditt hus har ett A-läge. I annat fall kan tillbyggnader mycket väl medföra en förlust vid försäljning.

Ny tillbyggnad
Ny tillbyggnad i glas

Att göra en tillbyggnad till ditt hus är ett utmärkt sätt att höja värdet på fastigheten. Du som har ett mindre småhus med utbyggnadsmöjligheter i ett exklusivt område kan enkelt öka boytan med hjälp av en tillbyggnad.

Tillbyggnad på hus – fördelaktig i dyra områden

En tillbyggnad till ditt hus innebär naturligtvis en kostnad – såväl material, arbete och bygglov kostar. I villaområden med många småhus tätt intill varandra är det i regel svårare att få bygglov än ute på landet. Du som söker bygglov för en tillbyggnad inom en tätort måste i regel anpassa stilen efter övrig bebyggelse vad gäller färg- och materialval. Å andra sidan är det just i tätorter som en tillbyggnad på hus kan bli en riktigt lönsam affär; kostnad för material, arbetskraft och bygglov är densamma som på landet – men i samband med en eventuell försäljning kan du ändå få ut ett högre kvadratmeterpris, tack vare läget.

Tillbyggnad på hus – billigare än nybyggnation

En ytterligare fördel med att bygga till hus är att kostnaderna för tillbyggnader är betydligt lägre än kostnader för nybyggnation. Bl.a. slipper du ansluta rör och elledningar till det kommunala nätet. Du slipper också installera helt nytt värmesystem från grunden – det räcker vanligtvis med att bygga ut det befintliga.

Tillbyggnad hus | Kontakt : hus (at) hus.web-design.se
Designed by Web-Design.se - funktionell webbdesign